Domov
Fašizmus sa lieči čítaním a rasizmus cestovaním.