Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Archív / Citáty / Oči byly předsíňky mrákot, ruce záhonky žil a hnízda křečí. A z vlasů zbyl jen hubený smyčec pro pohřební melodii.

Oči byly předsíňky mrákot, ruce záhonky žil a hnízda křečí. A z vlasů zbyl jen hubený smyčec pro pohřební melodii.

zahrnuté do: , ,

FRANTIŠEK HALAS: STARÉ ŽENY 

smutná odpoledne nedělní 
smutná starými paními 
které se belhají k oknům 
starou cestou vyšlapanou v koberci 
starou cestou 
mezi stolem a lůžkem 
mezi zrcadlem a fotografiemi 
mezi židlí a falešnou palmou 

opřeny potom o rám okenní 
dívají se dolů do ulic 
odtud ta bezútěšnost 
odpolední nedělních 

oči starých žen 
vyplakané a plaché 
tesklivé a mírné 
vy oči obrácené k zániku 

oříšky bez jádra 
misky bez obětin 
předsíňky mrákot 
úryvky dávné hudby 
studánky zasypané 
oblohy zatažené 
noci bez dnění 
dvířka zapadlá 
křtitelničky vyschlé 
vody bez zrcadlení 

vy oči starých žen 
vám svět nic není 
vám krása nic není 
vám ošklivost nic není 
vy oči starých žen 
hodin nesledující 
za míjením dnů se neotáčející 
vy oči starých žen 

staré paní kulhají ke smrti 
a těch několik zastavení 
na známé vyšlapané cestě 
to je jen smítka na výšivce 
to je jen skrčený roh povlaku 
to je jen spadlý drobínek 
nic jiného ta zastavení neznamenají 

ruce starých žen 
žlutší jílu pod rakví 
otevřené a prázdné 
vy ruce sedřené a spotřebované 

plachetky styxu 
blíženci modlitby 
žezla porouchaná 
hnízda křečí 
třeslice opuštěnosti 
záhonky žil 
orodovnice oněmělé 
praporky splihlé 
pobočníci propuštění 
marnotratnice zchudlé 
těžítka bezesnosti 

vy ruce starých žen 
šustící listy 
obracené nedočkavostí svítání 
obracené utrpením 
obracené modlitbou 
vy ruce starých žen 
tak zapomínající 
na šíje mužů 
na vlasy dětí 
vy ruce starých žen 
silné jen tak 
aby udržely kapesník k setření slzy 
aby udržely obrázek v rakvi 
aby udržely kříž až zatlačeny budou oči 
vy ruce starých žen 

staré paní v koutku svém 
shrbené a světem zapomenuté 
staré paní jimž děti odešly a zemřely 
staré paní nečekající na vrznutí dveří 
plačící jen ze slabosti očí 

vlasy starých žen 
v copáncích stydlivých 
šedě vonící 
vy vlasy starých žen 

dýme řídký hlav dohořívajících 
přílbice proražené 
popeli po slavnostech 
třepení korouhví 
stříbro netavitelné 
rubáši přetažený 
věno smrti 
smutky hřebenů 
krajkoví zteřelé 
bílý stude smrtelnosti 

vy vlasy starých žen 
nepraskající již při pohlazení 
nikdo v nich hlavu neskryje 
nikdo v jejich tání nesmočí své rty 
nikomu nejsou rouchem obnaženosti 
nikomu nejsou svodem žádosti 
vy vlasy starých žen 
vítr je nezcuchá 
láska je nerozplete 
jen hubený smyčec byl by z nich 
pro melodii pohřební 
vy vlasy starých žen 

staré paní plné tmy a odcházení 
ruce spadlé v klín dvé mrtvých věcí zklížených 
v klíně v paláci života bývalém 
ó domove života domove rozpadlý 
krov kolen je zřícen jen siroba tam hnízdí 
mé staré ženy klímající pod světem 

klíny starých žen 
jímko dětských nářků a slzí 
dusítka mužských vzlyků 
vy klíny starých žen 

kolébky prázdné 
pelíšky vychladlé 
hrobky chvil milostných 
okouzlení odkouzlená 
schrány žalných kostí 
skrýšky zapomenutých pohybů 
stany vyvrácené 
spáleniště vyvátá 
útulky růžence 
opuštěné zálohy budoucích 

vy klíny starých žen 
ničí hlava je nezalehčí 
strasti kupmo navršeny tu leží 
slast v nic léty proměněná 
jen dlaň zániků sem símě sije 
vy klíny starých žen 
Břímě lásky neudržely by již 
umírající by vposled nevydechl tu 
a kojenec by se rozplakal 
neb kostlivec tam studí 
vy klíny starých žen 
zdvojené štěstí nohou skoro nesvazující 
a slavná líheň života vychladla 
vy klíny starých žen 

mrtvá odpoledne nedělní 
smutná tvářemi starých žen 
v nichž nic se již neobráží 
jenom skomírání jenom nemoc 
není vzpomínky není zasnění 
není toužení ani naděje 
jenom stáří jenom červ ještě spící 

vy tváře starých žen 
clonou minula tak těžce visící 
jen kůži odhrňte a je to smrt 
vy tváře starých žen 

osiky bezlisté 
monstrance nepozdvihované 
mosaiky strastí 
delty slzí 
masky pošinuté 
pohřebiště úsměvů 
heraldiko bez vysvětlení 
scvrklá jablka poznání 
plástve vybrané 
zápisy pomíjejícnosti 

vy tváře starých žen 
stín dotyků dávných ztemnil 
je stín polibků ztracených 
zvětralá solí slz je končina odevzdání 
vy tváře starých žen 

ty oči starých žen 
ty ruce starých žen 
ty vlasy starých žen 
ty klíny starých žen 
ty tváře starých žen 

ó smutná odpoledne nedělní 
na kříži starých žen 

Staré ženy (1935)